Geopatogénne zóny a elektrosmog.

Geopatogénne zóny (GPZ) a elektrosmog (ES) je tikajúca bomba, ktorá nás pomaly zabíja. . Väčšinou ide o lokality  negatívne pôsobiace na živý organizmus. Ide o narušenie elektromagnetického, magnetického, elektrostatického poľa, ktoré následne vytvorí  torzné pole s negatívnym vlnením,ktoré biopole živočíchov. Dlhší pobyt v týchto oblastiach vedie k oslabeniu či poškodeniu organizmu čo môže pôsobiť na telo deštrukčne.

 

Čo sú geopatogénne zóny?

Geopatogénne zóny (ďalej v texte ako GPZ) sú  anomálie v poli Zeme. Väčšinou ide o lokality  negatívne pôsobiace na živý organizmus. Ide o narušenie elektromagnetického, magnetického, elektrostatického poľa, ktoré následne vytvorí  torzné pole s negatívnym vlnením,ktoré biopole živočíchov. Spomenuté pole má súvislosť s nehomogenitou geologického podložia, ktorú spôsobujú podzemné vodné toky, tektonické zlomy a trhliny, odlišné masy hornín poprípade nevhodné zásahy človeka. (Vodiče, kusy stavebmého materiálu a podobne).

Tvar GPZ je daný tvarom anomálie alebo jej sily (hlavne u káblov vysokého napätia) Intenzita škodlivého žiarenia však nie je konštantná, mení s podľa magnetických zmien v magnetosfére, klimatických zmien, vlhkosti, slnečného vetra (výtrysk častíc zo Slnka), obdobím a dokonca kolíše aj v priebehu dňa.  GPZ je možné merať prístrojmi a taktiež virguľou či kyvadlom, poprípade elektronickou virguľou (Ide o prístroj detekujúci zmeny elektromagnetického poľa). V súčasnosti zosiľuje GPZ aj zvýšený výskyt elektrosmogu (ďalej v texte ako ES) z mikrovlnných rúr, mobilných telefónov, počítačov, vysielačov TV signálu či vysielačiek.

.. Ako pôsobí na človeka dlhodobý vplyv geopatogénnej zóny?

Sila deštrukčného pôsobenia geopatogénmnej zóny na zdravie človeka závisí od intenzity jej vplyvu a schopnosti organizmu prispôsobiť sa následkom, čo je u každého veľmi individuálne. Geopatogénna zóna spôsobuje pokles potenciálu energie čchi v akupunktúrnych dráhach a vytvára blokády čakier, ktoré ju z prostredia dočerpávajú. Tým rozladí biopole človeka, ktoré tvorí jeho prirodzený obranný systém voči vonkajším vplyvom. To následne spôsobuje veľké oslabenie jeho vitálnych síl a zníži celkovú adaptabilitu organizmu. Potom vypuknú rozličné choroby, zosilnia sa skryté vrodené vady a začínajú zlyhávať slabšie orgány. To isté spôsobuje i elektrosmog. Vieme, že v spálni by sme nemali mať žiadne vysoko výkonné spotrebiče, ani televízor, či počítač. Do 70 cm od hlavy dokonca žiadne elektronické prístroje ako sú lampy, elektrické budíky, rádiá, ani zástrčky, predlžovačky, či elektrické vedenia. Ohrozenejšie sú najmä deti, chorí a starí ľudia, ktorí nemajú už také silné ochranné biopole.

.. Aké ochorenia môže vyvolať pobyt v jedovatej zóne?

Schopnosť organizmu odolávať nepriaznivým vonkajším podmienkam a chorobám je u každého individuálna. U niekoho sa narušenie dobrého zdravotného stavu prejaví veľmi skoro, u druhého až po niekoľkých rokoch. Najskôr je možné postrehnúť rýchlejšiu únavu, ktorá sa prejavuje podráždenosťou, nesústredenosťou, bolesťami hlavy, znížením pracovného výkonu, nespavosťou, mravenčením údov, tŕpnutím šije, zvýšeným potením, kŕčami. Postupne však prerastá do ochorenia najslabšieho miesta organizmu. Najčastejšie sa tieto počiatočné symptómy prevalia do
.. kolísania krvného tlaku a tepu
.. reumatickej artritídy
.. potraty, deformácie plodu a neplodnosť
.. arytmie srdca a srdcovo-cievnych ochorení
.. ochorenia pečene
.. leukémie
.. nádorových ochorení
Pokiaľ na jedinca pôsobia zóny päť až desať rokov, prinášajú už závažné ochorenia menované na posledných miestach.

Geopatogénne zóny vznikajú pod zemským povrchom pri porušení celistvosti horniny

prirodzeným, alebo umelým spôsobom. Tieto zmeny ovplyvňujú organizmus prevažne

negatívne.

Môžeme ich rozdeliť do štyroch základných skupín.

 

1)     Geologické anomálie – tektonické zlomy, poklesy a dotyky hornín, radioaktivne oblasti.

Tieto anomálie sa nachádzajú na celom povrchu zeme, vo väčších, alebo menších

intenzitách.

 

2)     Podzemné vodné toky, ale aj miesta v blízkosti vodných tokov, mokrín.

 

3)     Ďaľšími druhmi sú rôzne inžinierske siete, elektrické, plynové, rozvody, kanalizácie a iné.

 

4)     Existujú i ďaľšie typy dráždivých zón ako sú tzv. Hartmannove a Curryho pásy. Tie vznikajú

narušením homogenity geomagnetického pola zeme. Ich pôvod je kozmický.

 

Tieto zóny už nie sú tak dôležité pre ľudské zdravie ako spomenuté geologické anomálie

v bode 1.

 

Aký vplyv majú geopatogénne zóny na človeka ?

Rozhodujúca je zdravotná odolnosť organizmu a imunita. Je treba zohľadniť intenzitu

geopatogénnej zóny a dĺžku pobytu v nej. Najviac ohrozený sú ľudia, ktorí sa v daných zónach

dlhšie zdržiavajú, najmä tí, ktorí v nich priamo spia.

Môžem konštatovať, že po 2-5 rokoch pobytu v danej zóne vznikajú ľahké zdravotné

problémy. Do 10 rokov sú vážnejšie, ktoré neskôr vyúsťujú do reálnych ochorení a patologic-

kých zmien, u ktorých už imunitný systém nedokáže dostatočne odolávať.

Spomeniem niektoré z príznakov pri pôsobení geopatogénnych zón.

–         u osôb s pobytom nad geopatogénnou zónou vzniká pocit malátnosti, únavy, pocit chladu

–         rušivý vplyv na nervový systém, budenie zo spánku, bolesti hlavy, oslabenie pamäti

–         nastávajú komplikácie v pooperačných stavoch, oslabuje sa imunitný systém, zmena

sedimentácie krvi

–         poruchy srdečného rytmu

–         u žien vzniká zápal vaječníkov a lymfatických uzlín

–         pobytom nad zónou vzniká neplodnosť, samovoľné potraty, ženy vystavené počas tehotenstva v zóne vzniká riziko poškodenia plodu

–         veľmi nebezpečné sú pre malé deti, pre ktoré je dôležitý ich samotný vývin, čo sa môže prejaviť napr. oslabenou imunitou

–         nezanedbateľné sú i onkologické a nádorové ochorenia, nad krížením geopatogénnych zón

vznikajú ťažké zdravotné stavy ako skleróza multiplex, ťažké duševné stavy, pomätenosť …

–         v rodinných domoch, alebo v činžiakoch vznikajú rovnaké choroby na tých istých miestach

–         vplyvom geopatogénnej zóny dochádza k zhoršeniu ochorenia a spomaľuje sa uzdravovací proces

 

Od čoho je závislá intenzita geopatogénnej zóny?

Veľmi dôležitá je hĺbka z ktorej daná anomália vychádza a zloženie horniny, ktoré ovplyvňuje

pôsobenie na daný organizmus.

Intenzita je závislá i na čase. Maximum dosahuje v neskorých nočných hodinách.

Taktiež je závislá na mesečnej fáze a poveternostných podmienkach pri búrkovom počasí.

Intenzita sa zväčšuje aj vzdialenosťou od zemského povrchu. To hlavne platí pre poschodo-

vé a viac podlažné domy.

 

Ako sa vyhnúť účinku geopatogénnej zóny?

Už bolo mnoho popísané odrušovaní a odkláňaní geopatogénnych zón. Tento spôsob

je však považovaný ako zázračný prostriedok na všetko. Geopatogénne zóny sú veľmi špeci-

fické a preto je veľmi veľa odrušovačov s minimálnou účinnosťou až neučinných. Problémy

sú s dobou účinnosti a okruhom aktívneho poľa odrušovača při rôznych stupňoch intenzity

žiarenia. Niekedy sa objavujú i záporné pôsobenia neutralizátorov na človeka.

Najdôležitejšie je vedieť o danej zóne a jej priebehu v miestnosti. Stále najúčinnejším

spôsobom ako sa vyhnúť spomínaným zdravotným ťažkostiam je dostať sa z vplyvu zóny

premiestnením nábytku tak, aby spĺňal v prvom rade podmienky pre zdravie.

 

Advertisement

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s