Šamanizmus 1. časť – čo je a čo nie je

Šamanizmus je spôsob nahliadnutia na Svet, spôsob liečenia Sveta a spôsob komunikácie so Svetom. A samozrejme i s ľuďmi.
Šaman nemá svetonázor v zmysle Cirkvi.
Takže na začiatok čo je to ŠAMANIZMUS, podľa M. Eliadeho ide o duchovný základ severoázijských prírodných národov (tunguzkých kmeňov), veriacich v existenciu dobrých a zlých duchov, ktorí sa môžu prejaviť alebo môžu byť vypočuté médiom – šamanom, prastará forma viery prírodných národov, kde šaman plní úlohu náboženskú, lekársku, kultúrnu niekedy aj politickú a právnickú.
Ďalej ide o súbor techník, pomocou ktorých človek dosahuje extázu a napojenie na vyššie vedomie.
Modlete se k havranovi.
K havranovi, který je,
k havranovi, který byl,
k havranovi, který vždycky bude.
Modlete se k havranovi. Havrane, přines nám štěstí.
Kojukon, Havraní píseň
Na doplnenie samozrejme, že šamanov mali i iné národy, Severnej Ameriky, Afriky, Oceánie či Eskimáci.
Na druhú stranu doplním čo šamanizmus nie je:
Šamanizmus nie je náboženstvo – neexistuje v ňom boh ani bohovia, nemá chrámy. Šamanské predstavy sveta vychádzajú z bezprostrednej skúsenosti a je zameraný na prítomnosť.
Šamanizmus nie je jednotný systém – má veľa rôznych foriem a nie je organizovaný (nemyslím teraz krúžky moderných šamanov). Šamanizmus nie je vývojovo ukončený – stále sa mení a vyvíja. Z týchto dôvodov sa akékoľvek informácie o šamanizme týkajú jednej cesty, viacerých zjednotených šamanských učení alebo kmeňov prírodných národov, zväčša neplatia úplne všeobecne.
Šamansky orientovaná spoločnosť – je skupina ľudí (niekedy len zopár ľudí, inokedy celý národ), v ktorej pôsobí jeden alebo viacero (častokrát špecializovaných) šamanov.  Šaman v komunite obyčajne vykonáva viacero úloh, ktoré sú v takzvaných „civilizovaných“ spoločnostiach oddelené.
Je súčasne lekárom, kňazom, učiteľom a stará sa o kultúrne a niekedy aj o právne veci každého jednotlivca. To, že sa v komunite nachádza šaman, však neznamená, že spoločnosť môže byť označená ako šamanská. Šamanizmus častokrát existuje v kooperácii s náboženskými alebo medicínskymi praktikami v neošamanských spoločnostiach.
Jednoho dne přišla žena k vlčici. Vyzařovala z ní úcta. Poprosila vlčici, aby se stala její učitelkou. Vyprávěla jí přitom o opravdovosti svého hledání a o tom, že chce najít sebe sama. Poprosila ji o to, aby směla navštěvovat její hodiny. A ještě jednou jí vysvětlila, jak dlouho toužila po vzdělané učitelce a jak šťastná by byla, kdyby ji vlčice přijala mezi své žákyně. Vlčice její slova mlčky vyslechla.
Vstala, vznešeně a důstojně k ní přikročila, velebně ji uchopila za hlavu a řekla: „Dobře, nenech se ovlivnit,“ a sežrala ji.
Základom šamanizmu je takzvaný zmenený stav vedomia v ktorom sa šaman napája na iný svet.
Je to veľmi podobné astrálnemu cestovaniu pretože tiež ide o svet ktorý je reálny v určitom aspekte.
Občas si šaman pomôže rôznymi pomôckami ako bubon, spev či rastlinné drogy.
Ak sa skúsený šaman „napojí“ dokáže bez väčších ťažkostí nájsť vodu, človeka či zverinu. Tiež sa vie napojiť na chorého človeka a nájsť chorobu či liek na nejakú nemoc.
Toto sú všeobecne známe šamanské pôsobenia ale je tu i ďalšia, temnejšia časť. Tým je vyrieknutie Tabu (zákazu) či odprevádzanie mŕtvych do sveta kam patria.
Každý šaman mal na starosti územie kmeňa, ako fyzické tak aj astrálne. Na astrálnych pláňach však koľko krát ostala duša (duch) človeka ktorý nevedel kam ďalej a ostal tu, ide o duchov viazaných na rodinu, predmet, majetok alebo o duchov ktorí zomreli náhle a nie vždy pochopia čo sa stalo.
Niektorí „ezoterici“ ich voľajú beztelní. Ďalšími sú rôzny elementárni tvorovia (vytvorený z myšlienok alebo iniciovaným vyvolaním). Bezteľní môžu pôsobiť rušivo aj na ľudí ako poltergeist alebo prevádzať energetický vampirizmus či majú snahu zmeniť pôsobením beh vecí.
To všetko bola starosť šamana. Nepracoval na tom sám, mal pomoc z astrálneho priestoru vo forme Silového zvieraťa.
Silové zviera šaman získava na začiatku svojej Cesty a ostáva pri ňom celý život.
Sedem síl:
Mám silu Orla, silu Vzduchu mám.
Mám silu Hada, silu Ohňa mám.
Mám silu Delfína, silu Vody mám.
Mám silu Krtka, silu Zeme mám.
Mám silu Rodiny, silu Predkov mám.
Mám silu Ducha, silu bohov mám.
Mám silu Pravdy, Silu Najvnútornejšej Duše mám.
Sedem Síl ma vedie,objíma, na Ceste svojej kráčam bez obáv.
Advertisement

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s